top of page

Voor deelname aan de dagbesteding heeft u een indicatie nodig van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

U kunt een indicatie aanvragen bij het WMO-loket van uw gemeente. Dagbesteding Koffietijd heeft een contract met de gemeente Veldhoven

 

Als u een indicatie hebt worden de kosten voor een groot deel vergoed. U betaalt een eigen bijdrage aan het CAK. (Centraal Administratie Kantoor)  www.hetcak.nl

De eigen bijdrage bedraagt maximaal 19,00 per 4 weken

Heeft u een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie dan kunt u ook gebruik maken van Dagbesteding Koffietijd

Dit kan alleen middels een PGB (Persoonsgebonden Budget)

Bedankt voor de inzending!

De GGD Brabant-Zuidoost houdt toezicht op de kwaliteit van de geleverde zorg. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de GGD

Dagbesteding Koffietijd is aangesloten bij het Klachtenportaal zorg

Klachten5.jpg

Onze beleidsverklaring is in te zien op aanvraag.

bottom of page